Demeter tool, Samen naar een duurzaam bodembeheer
Deze gratis, online tool werd specifiek ontwikkeld voor akkerbouw en groententeelt. De Demetertool biedt u de mogelijkheid om zelf een optimale en duurzame bemesting te berekenen voor uw percelen. De Demetertool bekijkt zowel het organische stofgehalte in de bodem als een optimale nutriƫntenvoorziening voor de gewassen.
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in de Demetertool. De VLM kan persoonsgegevens die u ingeeft voor het gebruik van de Demetertool enkel met uw toestemming verwerken. Als u niet langer wilt dat de VLM uw gegevens verwerkt, kunt u dat melden via info@vlm.be. De VLM kan u dan de diensten van de Demetertool niet meer verstrekken. U kunt ook altijd vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. We informeren u graag over ons beleid op het vlak van gegevensverwerking. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG-VLM@vlm.be). Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.